1999

1999 -Alt er forfængelighed

Opført i sensommeren 1999 i den gamle lade på Trøjborg.

 

Det første spil i en række af 4 spil, som skulle fortælle om udviklingen gennem 300 år. Spillet er skrevet af forfatter Jacob Clausen fra Haderslev, instruktøren Christian Hald er ligeledes fra Haderslev.

 

Spillet foregår i år 1585, og omhandler den holstenske greve Peter Rantzau, som beordrede fæstebønderne til at opbygge Trøjborg Slot. Vi er 5 år henne i byggeriet, og bønderne føler sig afmægtige og retsløse. Bønderne er opdraget med principperne fra Jyske Lov, mens greven henholder sig til romerretten.

 

Publikum kan ved ankomsten til den gamle lade se ud over markerne, hvor skuespillerne allerede er gået i position, og er ved at begive sig på vej ind til scenen i laden. Trætte, slidte nogle skubbende med en arbejdsvogne og trækvogne. De er trætte af hoveriet, det at tvinges til at arbejde for greven.

 

Grevens kone, som var forlovet med hans bror, inden han mistede livet i krigen mod svenskerne, døde senere fra greven og deres 5 årige barn. Greven byggede nu slottet til ære for Catharina, som hun hed.

 

Spillet starter, bønderne er utilfredse, oprøret er i gang, og også kærligheden mellem en ung kvinde og bonden, som tvinges til arbejde, selv om han kommer fra en frikøbt gård, kunne opleves de 8 gange spillet blev opført.

Foto: Henning Markert, Bredebro