2002

2002 -De levendes land

Opført i sensommeren 2002 på Trøjborg slotsruin.

 

Det sidste spil af de 4 første spil, som skulle fortælle om udviklingen igennem 300 år. Spillet er skrevet af forfatter Jacob Clausen fra Haderslev, også her er stykket kyndigt instrueret af instruktør Christian Hald fra Haderslev.

 

De unge par Margrethe og Andreas er kommet et stille sted hen, for at kunne snakke uforstyrret. Med et er de som i en anden Verden, det er som om de har været der før, og alligevel ikke. Scenen er den gamle slotsruin og de tilhørende voldgrave. De to hører stemmer – stemmer fra fortiden, som tilhører bønder, der slider for greven med at opbygge Trøjborg Slot.

 

Med et lyder der musik, og man er inde i balsalen, hvor dansen går lystigt, inden den bliver afløst af trommer. Det er fjenden der kommer for at erobre, men de bliver slået tilbage, og flere fra fjendens tropper ender i voldgraven.

 

Der kommer nye toner, glade toner. Det er slottet der er til salg. Bønderne er glade, de kan nu købe jorden og gården tilbage fra Trøjborg. Det er gårdejeren fra Forballum K. L. Knudsen, der har købt det hele. Han sælger dog derefter de medfølgende gårde og deres jorde tilbage til de bønder, der engang sled og slæbte for greven. Oven i handlen får de lov til at nedbryde slottet og bruge byggestenene derfra til at genopbygge deres gårde. Vejen er banet for frihed og lighed samt starten til det moderne samfund, og en flot kulisse hjælper til med at fortælle historien.

 

Ved spillets afslutning er alle vinduesåbninger i ruinen oplyst af fakler. Der står en person i hvert vindue, og holder faklen frem. Man forsøgte også at lave en midnatsforestilling, hvilket gav en flot anderledes forestilling.

 

Forestillingen gennemførtes 7 gange, og der var ca. 60 medvirkende på scenen og 40 bagved.

Foto: Henning Markert, Bredebro