2007

2007 -Udi De Grønne Enge

Det første af 6 egns spil i det nye Tønder Kommune blev opført på Nørrevold i Arrild i det tidligere Nørre-Rangstrup Kommune i 2007.


Stykket blev skrevet af forfatter og frimenighedspræst i Bovlund, Sten Kaalø, og instrueret af teaterinstruktør Helle Brokjær fra Århus.


Stykket hed ”Udi De Grønne Enge", og handler om et drama fra 1300 tallene, der foregik mellem herregårdene Nørrevold i Arrild og Søndervold, der ligger i Roost ca. 4 km. derfra. Lensgreven på Nørrevold, Valdemar Sappi, som er pengeopkræver i Arrild for kongen, vil gerne have magten over naboborgen Søndervold for at blive en mægtigere mand. For at det skulle lykkes, ser Sappi en fordel i at datteren Helene bliver gift med sønnen Iver fra Søndervold. Datteren vil ikke have Iver, men derimod en bondeknøs, som derfor senere bliver skaffet af vejen i en togt med kongen, og det ender med at Helene brænder Søndervold af for at undgå ægteskabet og de 2 borge bekriger hinanden.


I stykket oplevedes både kærlighed, kongebesøg, pestens hærgen og halshugning af 2 mand.


Resterne af de 2 borge kan stadig ses.


Stykket var en udfordring, idet åstedet var på Nørrevold, en borgruin som ligger ca. 500 m. fra både strøm og vand.


Stykket blev opført sidst i aug. da markerne omkring Nørrevold, der ejes af Nicolai Bergholdt, først skulle høstes.


Det var koldt og blæsende, og publikum måtte transporteres i grise- og kreaturvogne de sidste 500 m. p.g.a. mudret mark. En enkelt forestilling blev aflyst på grund af regnvejr.


Stykket blev set af omkring 1.500 og blev en succes. Alene udsigten og omgivelserne fra tilskuer tribunen var en oplevelse ud over det sædvanlige.


Til hjælp ved spillet havde vi 32 personer til det praktiske, og der var 67 på scenen incl. koret.

Foto: Henning Markert, Bredebro